2017. május 2., kedd

A rodostói kakukk, illusztráció- óravázlattal

Ezt az órát egy nagyon ügyes hallgatóm tartotta. 
Sajnos kevesen vannak. Egyre kevesebben választják a tanítói hivatást.
Az Apáczai Kiadó, "Hétszínvilág" 4. osztályos olvasókönyvéből, a "Rodostói kakukk" című mondát illusztráltuk. 
Ritka lehetőség adódott. Aznap az első órában ezt a mondát dolgozta fel olvasás órán. A 6. órában pedig illusztrálták a mondát rajzórán. Gondolom ez az osztálytanítók életében nem ritka lehetőség, de nekem, gyakorló iskolában az.
Az olvasás órán szerzett tudást jól felhasználták, remekül épült egymásra a két óra. 
Így sok plusz információt kaptak, sok képet tudtak megnézni. Festményeket a fejedelemről...
II. Rákóczi Ferenc
Mikes Kelemenről...

Mikes Kelemen
Liezen-Mayer Sándor – Rákóczi Rodostóban

A törökökről...
a rodostói életről, a valamikori "magyarok utcájáról", az épületekről...
Gróf Bercsényi Miklós lakóháza Rodostóban
Rákóczi ebédlő palotája Rodostóban


Innen


A kassai Rákóczi házról megnézhetünk egy rövid kis videót is. A Kassán felépített Rákóczi házról is érdemes beszélni. Ide talán többen eljutnak,  mint Rodostóba. Ahol igen szomorú látvány fogadja a látogatót. 
Innen

A városról...
Innen
...a szultán palotájáról...

Innen
Ezt azért is gondoltuk fontosnak mert lehetőség adódott egy másik világ megismerésére. 
Ehhez a mondához sok anyagot találtam. Az egyik, a "Tudorinda" blog egyik bejegyzése ezt a mondát dolgozza fel. Sok képpel. Egy másik, Rákóczi számüzetéséről szintén nagyon érdekes.
A rodostói kakukk- Gulácsi népmonda


A rodostói bujdosókat erősen kínozta a honvágy, ébren is csak álmodoztak, mindig Magyarországon jártak.
A fejedelem ebben is példát mutatott híveinek, sohasem panaszkodott honvágyról, nem keserítette őket a múlt emlegetésével.. Egyszer mégis felsóhajtott:
- Csak még egyszer hallanék egy kis hazai kakukkszót!
Meghallotta ezt a sóhajtást Mikes Kelemen, a fejedelem hűséges kísérője. Mindjárt azon kezdett töprengeni hogyan szólaltassa meg a kakukkot a rodostói kertben.
Nem sokáig töprengett, másnap reggel titokban kiosont a kertbe, ott egy fa alatt a fűbe hasalt, tenyerét a szájához tette, és elkezdte a kakukk szavát utánozni.
Meghallja Rákóczi fejedelem a rodostói kakukkszót, és igen elcsodálkozik rajta.
Keresni kezdi a kertben, ugyan merre lehet a kakukkmadár? Ahogy keresi, ott látja hűséges íródeákját, Mikes Kelement a fűben.
Mindjárt tudta, hogy ő a rodostói kakukk, s hű emberét könnyes szemmel megölelte.


Óravázlat
Iskola neve: 
Pedagógus neve: 
Felelős tanár:
Műveltségi terület: Művészetek
Tantárgy: Rajz és vizuális kultúra
Osztály: 4.a
Dátum: 2017.03.22.
Óra témája: Illusztráció készítése indukciósszöveg alapján
Óra cél és feladatrendszere: Az illusztráció fogalma és készítése gulácsi népmonda alapján
(A rodostói kakukk)
Óra didaktikai feladatai:
·         Motiválás az olvasás órán tanult népmondával, és vetített
képekkel
·         Az új ismeretek elsajátításához szükséges előzetes ismeretek
felidézése
·         A tanultak alkalmazása
·         A teljesítmény mérése, értékelése
Tantárgyi koncentráció: Magyar nyelv és irodalom - olvasás
Felhasznált irodalom:           - NAT II.3.7/2.1.
                                   (https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf)
- Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból s a kuruc korból
Idő
keret
Az óra menete
Nevelési-oktatási stratégia


Módszerek

Tanulói munkaformák, eszközök

2 perc

Szervezés


Felelősök a szünetben

Tanítói eszközök: laptop, pendrive, vetítő
Tanulói eszközök:
rajztábla, félfamentes rajzlap, zsírkréta


Célkitűzés
- A mai órán illusztrációt fogunk készíteni az olvasás órán tanult monda alapján zsírkrétával!

célkitűzés
tanári közlés3 perc

Motiváció
(ráhangolás)
Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból
(239-240. oldal)

Megfigyelési szempontok
- Kik a szereplők?
- Hol  és mikor játszódik a történet?
- Ki a kakukk?

Monda felolvasása /gyermekek általi felidézés


Rodostóról, Mikes Kelemenről,        a korabeli magyar és török viseletekről és a szereplőkről képek vetítése


5 perc

Illusztráció szómagyarázata, a műfaj ismertetése
- Az illusztráció egy nyomtatott szöveg szemléltetését, kiegészítését szolgáló kép, rajz, fénykép vagy ábra.
A művészi illusztráció az egyszerű szemléltetésen túllépve, új művészi élmény hozzáadásával a szöveg megértéséhez, átéléséhez segíti az olvasót.Megbeszélés- szómagyarázat – a könyv illusztrációi és a kivetített kép segítségével.
frontális osztály- munka

Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból c. könyvének illusztrációi
Vetítés: projektor5 perc

Technikai megbeszélés
Vázlat készítésének technikája zsírkrétával.
Kompozíció
- képi elemek elhelyezése
- képi egyensúly megteremtése- A zsírkrétával erőteljes, élénk színösszetételű képeket alkothatunk, ráadásul ez az anyag alkalmas arra is, hogy egymást fedő rétegekben hordjuk fel a felületre, és a felsőbb rétegekbe való karcolással, kaparással egy színfolton belül előhívhatjuk az alatt lévő színeket.

Tanári bemutatás: a vázolás menete és a zsírkréta helyes használata
- mindig a zsírkréta élével dolgozunk
Feladat meghatározás:
Illusztrációt fogunk készíteni zsírkrétával a felolvasott monda alapján.

Tanári közlés


rajzlap, rajztábla, zsírkréta

20 perc

Alkotó munka

alkotó munka

tanári korrektúra


10 perc

Értékelés


Szempontok:
- Elhiszem-e, hogy egy illusztrációt látok a munkán?
- tér ábrázolása
- kompozíció
- szín-hangulat
- összhatás, technika

Az elkészült alkotásokat táblára tesszük ki.


Óra végi szervezés, rendrakás


felelősök segítségével

Érdemes sokat beszélni a jelenet választásról. A legtöbb gyerek a fa alatt a fűben hasaló Mikes Kelement rajzolja. Nagyon nehéz a hasaló figurát megrajzolni.
Érdemes jeleneteket gyűjteni. Képzeljük el a búslakodó fejedelmet...


a búslakodó magyar urakat, a Mikes Kelement megölelő Rákóczit...


 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése