2015. október 10., szombat

Vadgesztenye tanulmányrajza, óraterv

A harmadikos és a negyedikes tananyagban is szerepel tanulmányrajz. A negyedikesekkel vadgesztenyét rajzoltunk. Ennek a tanulmányrajznak a tapasztalatait fogjuk felhasználni majd egy csendélet festéséhez.
Óraterv

Iskola neve:
Pedagógus neve:
Műveltségi terület: Művészetek
Tantáry: rajz és vizuális kultúra
Osztály: 4.a
Dátum:
Óra témája: tanulmányrajz készítése közvetlen megfigyelés alapján
Óra cél és feladatrendszere: Tanulmányrajz fogalma, célja. Fejlődése a művészettörténetében és a        kortárs művészetben.
Óra didaktikai feladata: Új ismeret nyújtása. Az új ismeret alkalmazása.
Tantárgyi koncentráció: Környezetismeret, anyanyelv.
Felhasznált irodalom: Imrehné Sebestyén Margit: Képzelet világa rajz és vizuális kultúra 3-4. oszt.
http://www.veraikon.hu/index.php?mode=t&id=17&t_id=83&o


Időkeret
Az óra menete
Nevelési-oktatási stratégia


Módszerek
Tanulói munkaformák, eszközök
2 perc
Szervezés


vetítő
rajzfelszerelések
modell
3 perc
Motiváció (ráhangolás)
A vers
felolvasása.

Tóth Bálint: Vadgesztenye- csalogató
Bújj ki tüskés kabátodból,
szép vadgesztenye!
Tükrös fényed olyan barna,
mint anyám szeme.
Tükrös fényed olyan barna,
mint húgom haja.
Bujj ki, s akkor velem alhatsz
egész éjszaka.

A mai órán tanulmányrajzot fogunk készíteni!
Megpróbáljuk lerajzolni a vadgesztenyét és a gesztenye burkát!
A következő órákon szükségünk lesz rá!
célkitűzés
tanári közlésMit jelent a taulmányrajz?
- Miért van az asztalon a vadgesztenye?
tanári kérdés
megbeszélés
frontális osztály munka

10 perc
Tanulmányrajz- szómagyarázat, a műfaj ismerterése.
Miért készül a tanulmányrajz?
Mi a feladata?
Tanulmányrajzok a művészet területéről:
A Dürer: Nagy gyeprészlet
Vályi Veronika: KörtékTanulmányrajzot készítünk- a modellre kell hasonlítania a rajzunknak.
A modell megfigyelése: formakarakter, tónuskülömbség, színárnyalatok megfigyelése.
Technikai megbeszélés-
Tanulmányrajz készítésének technikája
tanári bemutatás
megbeszélés- szómagyarázatgömbhöz hasonlít
a burok rásímul a gesztenyére
gesztenye felszine: fényes, rajzolatos
burok felszíne: tüskés, ezek elhajlanak, visszaszáradnak, szárban v. helyében folytatódnak
belül: rekeszes


Tanári bemutatás: a vázolás menete
frontális osztály munka


bemutatás
Fogalom:
Természet után készülő leíró jellegű képzőművészeti vázlat.
Kialakulása reneszánszban: Dürer: Nagy gyeprészlet
Kortáras művészet: Vátyi Veronika: Körték

Vetítés: projektor, képanyag
Tanulmányrajzot fogunk készíteni az asztalon lévő vadgesztenyéről és burkáról. Grafitceruzával és színesceruzával fogunk dolgozni!
Tanári közlés- utasítás

rajzlap, rajztábla, grafit- és színesceruza
modellek
20 perc

Alkotó munka
alkotó munka
tanári korrektúra

10 perc
Értékelés

Szempontok:
-Hasonlít a modellre?
-mérete
-alakja
-felszíne
-színei

Az elkészült alkotásokat a táblára tesszük ki.
A "Képzelet világa" tankönyv kézikönyve Ténagy Sándor: Leltár a varázsdobozban c. mese részletét ajánlja. Nagyon jó. Egy kicsit hosszúnak találtam, de remek dolgokat ír.
Érdemes felhasználni. Ezt a meserészletet a következő, erre épülő órán fogom használni, amikor is csendéletet festünk.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése