2015. október 28., szerda

Gyönyörű őszi szőnyegünk- szines papírból

Gyönyörű őszi szőnyeget tervezünk. 

Tulajdonképpen egy dekoratív tervezés lesz a feladatunk. Nehéz feladat, sok- sok megoldásra váró feladattal, de gyönyörű eredménnyel.
Ez a feladat zárja le a vadgesztenye tanulmánnyal kezdődött, csendélettel folytatódott feladatsort. Szépen követhetjük a hogyan jutunk el a látványtól a képig.
Mi is a feladat? Összegezni kell az eddigi tapasztalatokat. A megismert formát/gesztenyét át kell írni motivummá. Meg kell ismerni a motívum fogalmát. A formát egyszerűsíten, stilizálni kell. Dekoratív felületet kell létrehozni. Mindezt szinespapír nyírással és ragasztással. Tehát a színekről és technikáról is van mit megbeszélni.
A gesztenyék, a róluk készült tanulmányrajzok és a gesztenyés csendélet segítségével a folyamatot szépen bemutathatjuk. Adja magát, hogy megnézzük Marék Veronika Kippkopp gesztenye gyerekét. Minden itt van. A forma egyszerűsítése, átírása, a forma karakterének megtartásával. Sőtt! Még meg is személyesítette a gesztenyét. Tökéletes!
Marék Veronika Kippkopp
Megismerjük a motívum, minta, díszítő elem kialakítását, stilizálását. A valódi forma elvonatkoztatását, átíráását díszítő elemmé.
A motívum kialakulására jó példa lehet a magyar népművészet bármelyik motívuma. A gránátalma, például. 
Meg is nézünk egy valódi gránátalmát.
innen
Mik a jellegzetességei?  A korona  a tetején, a formája. A belsejében lévő rengeteg mag. Ezért lett a termékenység szimbóluma/jelképe. Mint valamennyi sok magvú és piros gyümölcs. A szerelem és az élet szimbóluma is. Mivel nem támadják meg a férgek, a tisztaságot is kifejezi. Magyarországon a törökök megjelenésével vált ismertté, s épült be a díszítő művészetbe. innen
Hogyan jelenik meg a magyar népművészetben?
innen
innen

Mik azok a jellegzetes formák és szerkezetek amiket megtartottak? A korona és a belül  a magok. 
Sokszor festették, faragták, hímezték, egyre jobban egyszerűsödött a forma, de a legjellemzőbb elemeket, arányokat, amitől karakteres, felismerhető marad megőrizték. Ettől a vonásoktól válik felismerhetővé. Tovább is díszítették, de a legjellemzőbb formát és szerkezetet, a karakterét megőrizték, de a színét már nem. Az a tájegységre jellemző.
De ugyanezt más motívummal is végignézhetjük. A madár vagy a tulipán motívum is remek. Igaz akkor az őszi motívumok között a gyerekek mukáiban is megjelenik a tulipán. A madár is, de az illeszkedik is az ősz témaköréhez.
Mi lesz a jellemző a vadgesztenyére? 
A formája és a foltja. Ettől lesz felismerhető. Még akkor is, ha egész' más lesz a szine.
A tüskés burok nagyon karakteres forma, jól lehet egyszerűsíteni. Amint kinyírják ezt a burkot, meg is valósult a síkredukció, a forma átírása. 
Egy végletekig leegyszerűsített forma is lehet karakteres. 

A színválsztásnál az őszi hangulat megragadása a cél. Ez az őszi hangulat lehet akár borús, szomorú is! Ennek megfelelően választhatnak a gyerekek az előkészített színes alapok közül. Ehhez a választott alaphoz válogatják össze a motívumok színeit. Alapnak nem csak a színei változatosak, de a mérete és az aránya is. A4-es színeslapot hosszában és/vagy keresztben vágtam el. Ez azért is jó, mert az óra végén ezeket a kis képeket egy  nagyobb, A3-as képpé állíthatjuk össze. Azokat is tovább rendezhetjük egymás mellé. Míg egy hatamas őszi szőnyeget nem kapunk.
Nem csak gesztenye motívumot, hanem más az őszre jellező, vagy az őszhöz kötődő motívumot is használhatunk. Érdemes össszeszedni néhányat. Jól kihasználhatjuk, hogy a gyerekek szeretik túllicitálni egymást. Ragyogó ötletekkel állnak elő. 
Már csak a technikáról kell beszélnünk és meg is mutatnunk, már ha több egyforma motívumot szeretnének használni. Az anyagtakarékosságról is beszélünk. Mivel nálunk a technika tanár ragyogó  szakember, tényleg csak felelevenítjük az ismereteiket.
Az elkészült kis képeket egy- egy A3-s lapra ragasztjuk. Ehhez az kell, hogy az egy csoportban, egy asztalnál dolgozó 4-4 tanulónak ugyanolyan méretű szineslapot kínáljun alapnak. Vagy A5- t, vagy keskeny, hosszú papírt.  Az A4-es szines lapot hosszában vágjuk ketté. 
Így egy- egy A3-s lapra egyszerűen fel tudjuk ragasztani az elkészült képecskeéket. Ezeket tesszük ki a táblára az értékeléshez. Az A3-s szőnyeg darabokat még tovább tudjuk egymás mellé rakosgatni, míg egy nagy szőnyeget kapunk. Olyat, ami az őszről szól.
Az értékelést egy kooperatív értékelési módszerrel próbáljuk meg. 
A küldött módszerrel szeretnénk az elkészült alkotásokat bemutatni. Minden csoport választ egy küldöttet, aki bemutatja az általuk készített szőnyeget. A választott színeket, a motívumokat, az összhatást.


Óraterv
Iskola neve:
A pedagógus neve:
Műveltségi terület: Művészetek
Tantárgy: Rajz és vizuális kultúra
Osztály: 4. o
Az óra témája: Dekoratív tervezés-vadgesztenye és őszi motívumokkal
Az óra cél- és feladatrendszere: A magyar nép díszítő művészetének leggyakrabban alkalmazott mintái. Az ábrázolás jellegzetességeinek megfigyelése. Motívum fogalmának megismerése, az új ismeretek alkalmazása.
Az óra didaktikai feladatai: Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, új ismeretek szerzése
Tantárgyi koncentráció: Környezetismeret, technika
Felhasznált források: Imrehné Sebestyén Margit: Képzelet világa rajz és vizuális kult. 4. évf,
Malonyai Dezső: A magyar nép díszítő művészete. Franklin Társulat, Bp., 1909.
Magyar Néprajzi Lexikon
Marék Veronika: Kippkopp a fűben, Ceruza, 2010.
Szemléltetés: modell (gránátalama), előző órai tanulmányrajzok és csendéletek
 Marék Veronika: Kippkopp
Vetítés-
-          gránátalmás népi motívumok

Dátum: 2015.
Időkeret
Az óra menete
Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Tanulói munkaformák, eszközök
2 perc
Szervezés
Felelősök a szünetben
Tanítói eszközök: laptop, pendrive, vetítő, gránátalma
Tanulói eszközök: színes papír, olló, ragasztó, grafit ceruza
Modell: gránátalma
3 perc
 Motiváció (ráhangolás)
- Az előző órai képeket tettem ki a táblára.
Még egy érdekes képet is mutatok. Marék Veronika Kippkopp gesztenye gyerekét. ki egy mesehős. Nézzük meg milyen ez a Kippkopp!
- Honnan ismertük fel, hogy vadgesztenyéből készült?

- néhány, múlt órai tanulmányrajz és csendélet a táblán-          színe
-          formája
-          foltja
-          rajzolata
-          leegyszerűsített
 


Célkitűzés
-A mai órán vadgesztenye és őszi motívumokkal tervezünk egy csodálatos és hatalmas szőnyeget!
célkitűzés
tanári közlés


10 perc
- A „motívum” szót használtam. Mit jelenthet?

- Nézzük meg ezt a gránátalmát! Hogyan lesz ebből motívum/minta/díszítő elem?
- Mit kell tennem vele, ha pl óvodai jelet szeretnék csinálni belőle?
- Mi a legjellemzőbb a formájára? Nézzük meg, hogy a magyar népművészetben a hímzéseken hogyan ábrázolják!
Motívum: egy természeti formát leegyszerűsítek, megtartom a legjellemzőbb formáját, szerkezetét. A színét tetszőlegesen választom.
Megbeszélés- szómagyarázat

 modell/gránátalma és a vetített kép segítségével


Irányított tanítói kérdések
Kérdések segítségével a :
- korona a tetején
- rengeteg mag a belsejében
- színe nem számít, bármilyen lehet
- jelkép is (termékenység, szerelem, tisztaság, szeretet)
frontális osztály munka


Szemléljük a hímzésekről készült képeket és a modellt/gránátalmát is megfigyeljük.

Vetítés: projektor
 

- Mi a gesztenye motívumot is szeretnénk használni, de más őszre jellemző mintát is. Milyen mintákat/motívumokat használhatunk?
A színeket úgy válogasd össze, hogy tükrözze az ősz hangulatát. Lehet napsütéses, vagy esős, ködös.
Kompozíció
Az asztalokra tettem színes lapokat. Ebből válasszatok alapot, amire a motívumokat/díszítő elemeket ragasztjuk.
Technikai megbeszélés. anyagtakarékosság
több motívum készítése
tanítói bemutatás
felsorolás- gomba, levelek, felhő, esőcseppek, ágak, fa, alma, körte, dió...stb

Szőnyeget tervezünk őszi motívumokkal! Az elkészült képeket felragasztjuk egy nagy rajzlapra!
Tanári közlés- utasítás
15perc
Alkotó munka
alkotó munka
tanári korrektúra
10 perc
Értékelés
Küldött módszer- kooperatív módszerrel
1-1 gyerek bemutatja a csoport munkáját (akiknek egy lapon van a remekművük)
Egymás mellett, egy csoportban dolgozó 4-4 gyerek alkotását A3 méretű lapra ragasztjuk
 táblára tesszük ki.

Óra végi szervezés
rendrakás

felelősök segítségével


Az óráimra mindig több képet "készítek elő". Általában csak egyet- egyet nézünk meg, az idő rövidsége miatt. Mégsem baj, ha van egy- két kép tartalékban. Gyakran előfordul, hogy ezek közül názünk meg egyet- kettőt, ha óra menete, a gyerekek érdeklődése úgy hozza.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése