2015. október 13., kedd

Csendélet vadgesztenyékkel

Csendélet vadgesztenyével.
A vadgesztenyékről készítettünk már tanulmányrajzot, most csendéletet festünk. A fő probléma a tér ábrázolása. 
Vízfestékkel fogunk alkotni. Ami most új feladat elé állít minket, az árnyékok ábrázolása elé. Színtén új feladat a komozició. Mi is az? Mi szükség van rá?
A vadgesztenye formáját már megismertük az előző órán tanulmányrajz formájában. Most célt kapott a tanulmányrajz. Mivel a formával már tisztában vagyunk, a "kezünkben van",a térábrázolásra, az árnyékokra és a kompozicióra több időt szánhatunk.
Először a mese, mert a csendélet, amit festeni fogunk, ennek a doboznak a tartalma lesz.

Ténagy Sándor: Leltár a varázsdobozban  (részlet)

Van nekem egy íróasztalom, annak egy fiókja, a fiókban van egy nagyobbacska doboz, abban pedig különféle kacat. 
De nem akármilyen kacatot tartogatok ám én a dobozban, nem bizony!
Minden, ami benne található, titkokat és emlékeket őriz, úgy is mondhatnám, varázserejű tárgyakkal van tele az én közönségesnek látszó kartondobozom. Így aztán elneveztem varázsdoboznak, s a benne levő tárgyakat sem tartom kacatnak.
Nagyon érdekes valamennyi!
Íme a leltár: Van benne három kiszáradt csigaház. Kilenc tarkabarka madártoll, egy csónak formájú kavics, egy fenyőtoboz, öt szem összeszáradt, de még mindig szép piros galagonyabogyó, tizennégy lepréselt virág és falevél, no és egy gyönyörű gesztenyemag.
Ezek hát az én féltve őrzött kincseim. Tavaly találtam, illetve gyűjktöttem őket, ugyanis az a szokásom, hogy minden kirándulásról valamilyen emléket viszek haza magammal. Aztán a hosszú téli estéken elég csak kézbe venni őket: máris felébred a szunyókáló emlék, a képzelet újra bejárja a felejthetetlen tájakat, gondolatban folytatódik a vidám kirándulás.
Sokan talán el sem hiszik, hogy lombsuhogást, madárcsicsergést, vízcsobogást őrzök a dobozban. Azt pedig egyszerűen elképzelni sem tudják- pedig így van- hogy ebben a dobozban laknak az évszakok. Tavasz, nyár, ősz, télbújik meg az én szeretettel összegyűjtött tárgyaimban.
Kihúzom  afiókot, felnyitom adoboz fedelét, kezembe veszek egy madártollat vagy egy lepréselt virágot, behúnyom a szemem- és elkezdődnek a mesék.


Remek!
Mi minden volt abban a dobozban, ezt fogjuk megfesteni. Rögtön tisztázni is tudjuk mi is az a csendélet. A mesében minden adva van a csendélethez. Meg is nézünk csedéletet.

Meg tudjuk nézni a képen is és a beállított modelleken is az árnyékokat. Meg is tanuljuk mi is az az árnyék. Hogyan jön létre. Mit nevezünk önárnyéknak és mit vetett árnyéknak. Most csak annyit beszélünk meg, amennyire feltétlen szükségünk van. De visszatérünk rá több alkalommal is, célzott feladatokkal.
A beállításon megnézzük, hol látjuk az árnyékokat.
Ha lehet oltsuk el a lámpákat, csak az ablakokból áradjon be a fény. (Ha a plafonról is megvilágytást kap a beállítás, csodás szórt árnyékokat fogunk látni. Szép- szép, csak nem egyszerű megrajzolni, és nem is negyedikes feladat.) El is nevezzük az asztalon látható árnyékot vetett árnyéknak, mert azt a tárgy az aztalra veti, ahogy kitakarja a fényt. Mert a gesztenye/tárgy útját állja a fénynek. A gesztenyén/tárgyon is látunk árnyékot, ahogy elhajlik vagy elfordul a fénytől. Ezt önárnyéknak fogjuk nevezni, mert rajta van a tárgyon. Ezektől az árnyékoktól fogjuk érzékelni a testességet, a teret.
A kompozicióról, a képi elemek elrendezéséről is kell néhány szót ejtenünk. A kép témáját, a gesztenyéket a rajzlap középső részére helyezzük, úgy, hogy  a vetett árnyék is kép része legyen. Nem lóghat le a papírról. 
A vázolásnál arra is figyeljünk, hogy nem csússzon jobbra, vagy balra az egész beállítás, maradjon egyensúlyban a kép.
A technika vízfesték. Rendszerint elcsúszik az egész a ceruzázgatáson. Mert azt elő kell rajzolniiiiiii!- szokták mondani. Igen, lehet éppen ceuzával vázolni, csak tudni kell idejében abbahagyni. Ez nem szokott sikerülni! Arra szoktam törekedni, hogy ecsettel vázoljanak. Választunk egy színt, mondjuk ami dominál a beállításban vagy egy világos, semleges színt. Sok vízzel, kevés festékkel, vékony ecsettel, amit amúgy is imádnak, vázoljuk fel az elrendezést, a nagy formákat és egyéb fontos képi elemeket. Fontos lesz megmutatni hogyan festjük meg az árnyékokat. Milyen színű is az az árnyék? Hogyan keverjük ki azt a színt.
Az értékelésnél a látvány az elsődleges. Miért tetszik? Mi az ami szép benne? Elhiszem, hogy ezek gesztenyék az asztalon? Miért?
Olyan képek is születnek, amik nem igazán sikerültek. A kompozició sántít, az árnyékokkal is baj van...és mégis öröm rá nézni! Mert üde, friss és árad az öröm belőle!


Óraterv
Iskola neve:
A pedagógus neve:
Műveltségi terület: Művészetek
Tantárgy: Rajz és vizuális kultúra
Osztály: 4. o
Az óra témája: Csendélet festése, közvetlen megfigyelés alapján
Az óra cél- és feladatrendszere: Csendélet fogalma. Paul Cezanne képén keresztül.
Az óra didaktikai feladatai: Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, új ismeretek szerzése- térábrázolás, ön- és vetett árnyék, kompozició
Tantárgyi koncentráció: Környezeismeret
Felhasznált források: Imrehné Sebestyén Margit: Képzelet világa rajz és vizuális kult. 4. évf,
Szemléltetés: Csendélet- vetített kép: Paul Cezanne: Csendélet almákkal és egy tubus festékkel (1873-77) 
előző órai tanulmányrajzok
beállított csendélet- vadgesztenye, burkokkal rajztáblán

Dátum: 2015.

Időkeret
Az óra menete
Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Tanulói munkaformák, eszközök
2 perc
Szervezés
Felelősök a szünetben
Tanítói eszközök: laptop, pendrive, vetítő,
Tanulói eszközök: rajztábla, félfamentes rajzlap, ecsetek, vízfesték, vizes edény, festékes rongy,
Modell: gesztenye, gesztenyeburok, rajztála (színes papír) 4-4 tanuló elé beállítva
3 perc
Motiváció (ráhangolás)
Ténagy Sándor: Leltár a varázsdobozban  (részlet)

szemelvény felolvasása

- kép kivetítve
- néhány, múlt órai tanulmányrajz a táblán
- vadgesztenyék, burokkal csendélet szerűen beállítva a tanulók és a tárgy/tanári asztalon is
 Célkitűzés
-A mai órán csendéletet fogunk festeni! A varázsdoboz kincsei közül a gsztenyéket
célkitűzés
tanári közlés
10 perc
Csendélet- szómagyarázat, a műfaj ismertetése.
Csendélet egy festmény, ami különféle festőien elrendezett tárgyakat ábrázol, virágokat, gyümölcsöket, ételféleségeket.
- Kivetítettem egy festményt, beállítottunk az asztalokra egy kis csendéletet, a táblára kitettem néhány múlt órai tanulmányrajzot a vadgesztenyéről.
Nézzük meg Cezanne festményét!
- Mit látunk a képen?
- Milyen a kép hangulata?
- Ezt a hangulatot mivel érte el a művész?
- Hol látjuk, mit látunk a csendélet körül?
- Mivel ábrázolta a festő a testességet, a térbeliséget?
- Hol látjuk az árnyékokat?
- Miért látunk árnyékokat az almán/gesztenyén és az asztalon/alapon?
- Milyennek látjuk az árnyékokat? Színüket, formájukat?
Ezeket hogyan látjuk a saját beállításunkon.
Tanulmányrajz szerepe.
- Múlt órán megismertük a gesztenye formáját, színeit. Ezt a tapasztalatot már csak fel kell használnunk. Mert ezért készítettük tanulmányrajzot.
Megbeszélés- szómagyarázat- a beállított csendélet és a kép segítségével.Irányított tanítói kérdések
Kérdések segítségével a :
- téma, a csendélet tárgya
- színek teremtette hangulat
- térviszonyok ábrázolása a fény/árnyék hatásaival
- ön- és vetett árnyék megfigyelése
Közvetlen megfigyelés.

frontális osztály munkaSzemléljük a festményt és a saját beállításunkon is megfigyeljük.
Vetítés: projektor
Paul Cezanne: Csendélet almákkal és egy tubus festékkel (1873-77)
A képet a festés megkezdése után kikapcsolom.

Technikai megbeszélés.
Vázlat készítésének technikája vízfestékkel.
Kompozíció
- képi elemek elhelyezése
- képi egyensúly megteremtése
- az árnyék is a kép része
- árnyék színei
Tanári bemutatás: a vázolás menete
- egy semleges vagy egy domináns világos színnel,
 - vékony ecsettel
- lendületes, nagy formákkal
s


Csendéletet fogunk festeni, vízfestékkel az asztalon elrendezett vadgesztenyékről és burkokról.
Festékkel vázolunk!
Tanári közlés- utasítás
modellek
rajzlap, rajztábla,
20 perc
Alkotó munka
alkotó munka
tanári korrektúra
10 perc
Értékelés
Szempontok:
-Elhiszem-e, hogy egy csendéletet látok a festményen?
- tér ábrázolása ön- és vetett árnyékok segítségével
- kompozíció
-szinhangulat
- összhatás, technika
Az elkészült alkotásokat a táblára tesszük ki.

Óra végi szervezés
rendrakás

felelősök segítségével


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése